10.1.16

Dathlu yn lle dilorni

In linguistics, code-switching occurs when a speaker alternates between two or more languages, or language varieties, in the context of a single conversation. Multilinguals—speakers of more than one language—sometimes use elements of multiple languages when conversing with each other. Thus, code-switching is the use of more than one linguistic variety in a manner consistent with the syntax and phonology of each variety.[Wikipedia]
Mae nifer sylweddol o siaradwyr y Gymraeg yn arfer code-switching ar lafar - ond yn aml heb fod yn consistent with the syntax and phonology of each variety, gan siarad iaith sydd fel arfer yn cael ei hystyried yn Gymraeg wael o safon rhy isel i haeddu llwyfan yn y cyfryngau. 

Fel canlyniad mae siaradwyr y fath yma o'r Gymraeg yn tueddi i wadu bod unrhyw ruglder ganddynt yn yr iaith

Canlyniad arall ydy bod cylch parhaol o negyddoldeb wedi cael ei greu ynglŷn â defnydd yr iaith mewn amgylchiadau swyddogol neu gyhoeddus.

Er enghraifft, siaradwyr yn dewis gwasanaethau Saesneg yn hytrach na'r rhai sydd ar gael yn Gymraeg. 

Enghraifft arall ydy'r tueddiad i ddefnyddio Saesneg yn hytrach na siarad "Cymraeg wael" yng nghwmni estroniaid cyfiaith a dysgwyr. 

Yn hyn o beth, mae'n debyg i sefyllfa'r Aragoneg ar lafar. Iaith gartref ydy hi, sy'n cael ei disgrifio gan ei siaradwyr fel hablar basto - "siarad (Sbaeneg) yn wael" 

Casgliad o dafodieithoedd pentrefi'r Pyreneau ydy'r Aragoneg mewn gwirionedd, a rhai ohonynt wedi dod yn debycach i'r Sbaeneg na rhai eraill.

Yn achos yr Aragoneg, y bobl hyn sy'n hablar basto ydy'r unig rai sy'n parhau i siarad yr Aragoneg fel mamiaith. 

Ac yn achos y Gymraeg, mae cyfraniad y rhai sy'n hablar basto at barhad yr iaith fel iaith gymunedol bron yr un mor pwysig.

Hen bryd felly i Gymraeg wael a code-switching gael eu dathlu yn lle cael eu dilorni, yn yr un modd mae hablar basto yn cael ei ddathlu mewn diwylliant poblogaidd ieithoedd eraill megis y Saesneg.

Ac mae'r rhyngrwyd yn cynnig sawl llwyfan lle gellir gwneud hynny - ar Twitter, Facebook a YouTube ac yn y blaen - heb amharu ar safonau iaith y cyfryngau traddodiadol.

Cefndir i'r blogiad hwn:


Rhugl? (Hen Rech Flin)